SelldaS Call Center för mäklarE

I mäklarbranschen är möten nyckeln, bra möten. Möten där kunden är väl förberedd och att dom har en tanke om att flytta. Sellda har sedan februari 2019 utbildat mäklare i hur man bokar möten av högsta kvalitet och framförallt i hur man får en sign på plats. Vi vill göra det roligare att mäkla och vi vill framförallt göra det enklare att mäkla. 

Efter tre år i mäklarbranschen har Sellda äntligen startat upp ett Call Center där det är vi som bokar kvalitativa möten åt mäklarna. Vi kombinerar detta med utbildning i hur man får sign på plats och allt detta för att vi tillsammans ska göra det enklare och nå högre resultat.

fördelar med SelldaS möten

Säkerställer kvalitet genom att alla som jobbar på Selldas callcenter har fått 5 veckor onboarding och säljutbildning av Hannes Bernhardsson.

Vi kommer tillsammans med mäklaren fram till vilket typ av möte dom kan förvänta sig. 

Nära kontakt med mäklaren för att löpande samla in feedback på mötet. 

Alla mäklare som köper möten kommer att få en fysisk utbildning i hur man får sign på plats samt ett inlogg till Selldas utbildningsplattform. 

Bokningsflödet är helt automatiserad med Vitec Express alt. Quedro. Det registreras ett objekt, kundkort och en händelse i vitec kalendern. 

Genom en integration med mäklarens Outlook kan vi se vilka tider mäklaren är tillgänglig och där efter bokas mötet in även i mäklarens Outlook automatiskt.

Direkt efter bokat möte skickas det ut ett bekräftelse sms till kunden och detta skickas från mäklarens mobilnummer.

Kvalitet på möte

Vi på Sellda arbetar utefter ett arbetssätt som varit mycket framgångsrikt enligt våra partners. Vi identifierar två saker. 

  1. Vilket är kundens nästa boende
  2. Vad släpper kunden sin bostad för (rimligt pris)

 

Om kunden har något av dessa två behov anser vi att det är ett kvalitativt möte, vilket oftast leder till att vi tillsammans får sign på plats.

vitec logotyp

Skriv in ditt nummer så ringer Hannes upp dig och berättar mer om Selldas produkter